Mulders - Peters Advocaten
 vertrouwd in oplossingen

Mulders - Peters Advocaten is sinds 01 april 2004 de nieuwe naam voor het samenwerkingsverband tussen Mulders Advocaten te Echt en Nijmegen en Het Geleense Advocatenkantoor Peters/Eli�ns/Sivirsky (parti�el).  Mulder Advocaten is sinds 1998 gevestigd aan de Houtstraat 56 te Pey-Echt, in het voormalige politiebureau. Voorheen werd het kantoor gevoerd aan het Bovenste Eind 6 te Echt.

Het kantoor heeft  een viertal vestigingen: Echt / Geleen / Nijmegen / Kerrade. Daarnaast is er een vast samenwerkingsverband met het  kantoor Buerger-Frings, gevestigd te Aken (Duitsland).

In Echt is onze hoofdvestiging "the LAW factory" van waaruit de meeste werkzaamheden worden verricht, het dossier-beheer wordt verzorgd en de communicatie over alle vestigingen centraal wordt geregeld.

Kantoorhouder van Mulders Advocaten is mr. A.F.J.M. (Fons) Mulders. Binnen het kantoor zijn een tiental  advocaten werkzaam ondersteund door juridische medewerkers en een professioneel secretariaat.Daarmee behoort het kantoor tot de grotere kantoren van Limburg. Er heerst een informele en open cultuur. Het is een jonge organisatie dynamische organisatie die zich in rap tempo ontwikkeld. Niet alleen qua leeftijdsopbouw maar ook de ontwikkelingen op het innovatieve vlak houden dit imago in stand. Het geautomatiseerde incassosysteem (zie elders op deze site onder online-incasso) is daar een voorbeeld van.

Naast de algemene rechtspraktijk ontwikkelt Mulders-Peters Advocaten als voornaamste doelgroep  de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf van Nederland. Met de specialisatie Belastingrecht, economisch strafrecht, incasso, mediation en echtscheidingen voor ondernemers heeft onze praktij veel te beiden. In toenemende mate wordt er om rechtshulp gevraagd door ondernemers uit andere delen van de wereld.

Heden ten dage is het onmogelijk om als algemeen advocaat op te treden. De advocaten van Mulders-Peters Advocaten hebben ieder een of meerdere rechtssegmenten tot aandachtsgebied. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bedrijfsadvisering. Mulders  Advocaten beschouwt het als haar belangrijkste taak procedures te voorkomen. Mediation-specialisatie gericht op ondernemers sluit hier volledig op aan.

De twee slogans die het kantoor voert, "Vertrouwd in Oplossingen" en "Adviseren voorkomt Procederen" wordt duidelijk dat het geheel en niet alleen de advocatuur, belangrijk is. Het oplossen van het probleem van de cli�nt is belangrijk. De wijze waarop dit wordt bewerkstelligd komt op de tweede plaats.