Printversie van deze pagina

Disclaimer

Onze website is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cli�nten van Mulders - Peters Advocaten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Mulders - Peters Advocaten geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Mulders - Peters Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht een belangstellende of cli�nt informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico.

Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Mulders - Peters Advocaten aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden.

Mulders - Peters Advocaten en haar medewerkers aanvaarden in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cli�nten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Mulders - Peters Advocaten.

Mulders - Peters Advocaten is de handelsnaam van RechtRaad B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 13031806.