Printversie van deze pagina

Privacy policy

Onze Privacy Policy is op basis van nationale en internationale wetgeving tot stand gekomen en heeft tot doel het vertrouwen van onze websitebezoekers in ons kantoor en in het World Wide Web te vergroten. In deze Policy wordt verklaard hoe er wordt omgegaan met binnenkomende informatie, hoe deze wordt verzameld en binnen de bedrijfsuitoefening van het kantoor wordt gebracht.

Itexxion B.V. is de hosting, automatiseerder en systeembeheerder partner van Mulders - Peters Advocaten en heeft een van de advocatuur afgeleide geheimhoudingsplicht.

Indien U gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen via onze website delen wij U mede dat alle door ons ontvangen informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van advocaten. Deze informatie wordt nimmer doorgezonden aan derden tenzij U voor doorzending uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. De door U verstrekte gegevens worden bij Mulders - Peters Advocaten opgeslagen en bewaard; zulks ter eigen administratie en opdat wij U alsdan bij een vervolgvraag c.q. afspraak optimaal van dienst kunnen zijn.

Korte juridisch relatief eenvoudige vragen zullen gratis worden beantwoord. Ter beantwoording benodigen wij slechts de vraag, Uw naam en een emailadres. Door ons worden ook anonieme emailadressen van providers als Yahoo en Lycos geaccepteerd aangezien beantwoording van dergelijke vragen via email plaatsvindt. Wenst U een veelomvattend juridisch advies, dan wordt U verzocht tevens Uw telefoonnummer en postadres mee te zenden zodat er concrete (prijs)afspraken kunnen worden gemaakt. Complete juridisch adviezen worden altijd schriftelijk en per traditionele post verstrekt.

Statische gegevens:
Er worden permanent statische gegevens verzameld over de bezoekers van de website van Mulders - Peters Advocaten. Deze gegevens bieden met name inzicht in bezoekersaantallen, geografische herkomst, systeeminformatie (besturingssysteem en browser) en hoe een bezoeker onze website wist te bereiken (bijvoorbeeld via een zoekmachine, een link bij een andere website of anderzijds). Deze statische gegevens zijn echter niet herleidbaar tot een persoon.